SEÇ kodlu dersler hk. (önemli!!!)

Üniversitemiz Senatosu tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Seçmeli Dersler Birimi Koordinatörlüğü Uygulama Usul ve Esaslarının 4 (b) maddesinde belirtildiği gibi, 2017-2018 Öğretim yılı güz döneminden itibaren Öğrenciler öğrenim hayatları boyunca 4 ve üzeri yıllık programlarda en fazla 3 adet SEÇ kodlu ders alabileceklerdir.”

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, © 1998-2020

Ağ Sorumlusu: Arş. Gör. İlyas Sönmez, E-posta: okulöncesi@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Beytepe / Ankara 06800 

Yasal Sorumluluk Sınırı - Mezun Bilgi Sistemi