OOE101 Erken Çocukluk Eğitimine Giriş dersi hk.

OOE101 Erken Çocukluk Eğitimine Giriş dersini alan öğrencilerimizin dikkatine. 10.10.19 Perşembe günü dersimiz yoktur. Dersi alan öğrencilerin 2019-2020  Akademik  Yılı Açılış Töreni’ne katılmaları gerekmektedir. Açılış Töreni sabah saat 09.00’da Anıtkabir Ziyareti ile başlayacak olup saat 10:30'da  Sıhhiye Yerleşkesi Kültür Merkezi M Salonunda devam edecektir.

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, © 1998-2020

Ağ Sorumlusu: Arş. Gör. İlyas Sönmez, E-posta: okulöncesi@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Beytepe / Ankara 06800 

Yasal Sorumluluk Sınırı - Mezun Bilgi Sistemi