Öğrenme Kuram ve Yaklaşımları dersinin ders saati hk.

Öğrenme Kuram ve Yaklaşımları dersinin saati Çarşamba günü 08:00-11:00 olarak değişmiştir. Bilgilerinize.

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, © 1998-2020

Ağ Sorumlusu: Arş. Gör. İlyas Sönmez, E-posta: okulöncesi@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Beytepe / Ankara 06800 

Yasal Sorumluluk Sınırı - Mezun Bilgi Sistemi