Mezuniyetine en fazla üç dersi kalan öğrenciler hk.

Mezuniyet Portfolyosu (Dr. Öğretim Üyesi Mine Canan Durmuşoğlu) dersi için sınav 24.02.2020 tarihinde saat 10:30'da yapılacaktır. Dosya teslimi hocanın odasına yapılacaktır.

Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi (Dr. Öğretim Üyesi Menekşe Boz) dersi için sınav 27.02.2020 tarihinde saat 10:00'da yapılacaktır. Sınav hocanın ofisinde yapılacaktır.

Erken Çocuklukta Kaynaştırma (Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu) dersi için sınav 25.02.2020 tarihinde saat 11:00'de yapılacaktır. Sınav Teknoloji Labaratuvarında yapılacaktır.

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, © 1998-2019

Ağ Sorumlusu: Arş. Gör. İlyas Sönmez, E-posta: okulöncesi@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Beytepe / Ankara 06800 

Yasal Sorumluluk Sınırı - Mezun Bilgi Sistemi