Mezuniyetine en fazla üç dersi kalan öğrenciler hk.

2019-2020 Akademik Yılında  mezuniyetine en fazla  üç dersi kalan öğrencilerin ortak zorunlu İngilizce Derslerinin Sınavları Yabancı Diller Yüksekokulu Modern Diller Birimi Başkanlığı tarafından 27 Şubat 2020 Perşembe  saat: 13:30 da yapılacaktır. Sınav salonu bilgileri 26 Şubat 2020 tarihinde Yüksekokul web sayfasında ilan edilecektir.

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, © 1998-2019

Ağ Sorumlusu: Arş. Gör. İlyas Sönmez, E-posta: okulöncesi@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Beytepe / Ankara 06800 

Yasal Sorumluluk Sınırı - Mezun Bilgi Sistemi