EGT seçmeli derslerin saatleri hk.

Değerli öğrenciler EGT seçmeli derslerin saatlerini Tablo 5'in güncellenmiş halinde bulabilirsiniz. Tablo 5'in güncellenmiş hali için tıklayınız.

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, © 1998-2020

Ağ Sorumlusu: Arş. Gör. İlyas Sönmez, E-posta: okulöncesi@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Beytepe / Ankara 06800 

Yasal Sorumluluk Sınırı - Mezun Bilgi Sistemi