ECE 713 Engelli Çocukların Eğitiminde Drama Kullanımı adlı doktora dersi ve ECE 607.02 Yaratıcılık Eğitimi adlı tezsiz yüksek lisans dersi hk.

"Lisansüstü öğrencilerinin dikkatine!!! 07.10.2019 tarihinde ECE 713 Engelli Çocukların Eğitiminde Drama Kullanımı adlı doktora dersi ve 08.10.2019 tarihinde ECE 607.02 Yaratıcılık Eğitimi adlı tezsiz yüksek lisans dersi yapılmayacaktır. Bilginize."

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, © 1998-2019

Ağ Sorumlusu: Arş. Gör. İlyas Sönmez, E-posta: okulöncesi@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Beytepe / Ankara 06800 

Yasal Sorumluluk Sınırı - Mezun Bilgi Sistemi