ECE 404 Mezuniyet Portfolyosu dersi hk.

ECE 404 Mezuniyet Portfolyosu dersi ile ilgili bilgilendirme toplantısı 24.02.2020 Pazartesi günü 16:00-17:00 arasında AZ09 nolu sınıfta yapılacaktır. Dersi alan öğrencilerin katılımı zorunludur. Toplantı öncesinde, lütfen web sayfamızda yer alan ders yönergesini okuyunuz.

Ders yönergesi için tıklayınız...

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, © 1998-2019

Ağ Sorumlusu: Arş. Gör. İlyas Sönmez, E-posta: okulöncesi@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Beytepe / Ankara 06800 

Yasal Sorumluluk Sınırı - Mezun Bilgi Sistemi