ECE 401 Öğretmenlik Uygulaması dersi hk.

Uygulama Okulları Koordinatörlüğü Duyurusu

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi ECE 401 Öğretmenlik Uygulaması Dersini alan öğrenciler için MEB izni çıkmıştır. Öğrenciler, 16.10.2019 tarihi itibariyle uygulama okullarına gideceklerdir.

Bilgilerinize sunarız.

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, © 1998-2020

Ağ Sorumlusu: Arş. Gör. İlyas Sönmez, E-posta: okulöncesi@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Beytepe / Ankara 06800 

Yasal Sorumluluk Sınırı - Mezun Bilgi Sistemi