ECE 302 Okul Deneyimi dersi hk.

ECE302 Dersini alan öğrencilerle 24.02.2020 Pazartesi günü 14.30 da AZ09 nolu sınıfta teorik ders toplantısı yapılacaktır. Tüm öğrencilerin web sayfasında paylaşılacak ECE302 yönergesini okuması ve bir kopyasını alarak derse gelmeleri gerekmektedir.

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, © 1998-2019

Ağ Sorumlusu: Arş. Gör. İlyas Sönmez, E-posta: okulöncesi@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Beytepe / Ankara 06800 

Yasal Sorumluluk Sınırı - Mezun Bilgi Sistemi