ECE 202 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim ve Eğitim II dersi hk.

"ECE 202 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim ve Eğitim II dersi anabilim dalımız eski programına ve çift anadal programına devam eden öğrenciler için açılmış zorunlu statüdeki bir derstir. Anabilim dalımız dışındaki öğrencilerin ve yeni programa tabi öğrencilerin bu dersi seçmemesi gerekmektedir. Şartları sağlamayan ve dersi alan öğrencilerin dersi üzerinden silmesi beklenmektedir."

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, © 1998-2019

Ağ Sorumlusu: Arş. Gör. İlyas Sönmez, E-posta: okulöncesi@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Beytepe / Ankara 06800 

Yasal Sorumluluk Sınırı - Mezun Bilgi Sistemi