Ders kaydı yapan öğrencilerin dikkatine!!!!

OOE213 Erken Çocuklukta Duyu Eğitimi, 

OOE216 Çocuk ve Medya,

OOE312 Erken Çocuklukta Ritm Dans ve Orf Eğitimi 

OOE413  Farklı Ülkelerde Erken Çocukluk Eğitimi 

ECE120 Türkçe II Sözlü Anlatım, 

ECE220 Anne Çocuk Beslenmesi,

ECE224 Çocuk Edebiyatı, 

ECE229 Erken Çocukluk Eğitiminde Bağımsız Çalışmalar, 

ECE326 Çocuk ve Medya ile 

ECE334 Erken Çocuklukta Dökümantasyon dersleri bu dönem açılmamıştır.

Bu dersleri seçen öğrencilerin, dersleri üstlerinden silmesi gerekmektedir. 

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, © 1998-2019

Ağ Sorumlusu: Arş. Gör. İlyas Sönmez, E-posta: okulöncesi@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Beytepe / Ankara 06800 

Yasal Sorumluluk Sınırı - Mezun Bilgi Sistemi