BTE 199 dersinin 13. ve 14. şubelerinin bütünleme sınavı hk.

BTE 199 dersinin 13. ve 14. şubelerinin bütünleme sınavı 13.09.2019 tarihinde saat 11:00'de Doç. Dr. Serkan ÇELİK'in ofisinde yapılacaktır.

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, © 1998-2020

Ağ Sorumlusu: Arş. Gör. İlyas Sönmez, E-posta: okulöncesi@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Beytepe / Ankara 06800 

Yasal Sorumluluk Sınırı - Mezun Bilgi Sistemi