BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin Muafiyet Sınavı hk.

BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin Muafiyet Sınavı 09.10.2020 Çarşamba günü 18:00-19:00 saatleri arasında AZ09 ve A103 nolu dersliklerde yapılacaktır.

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, © 1998-2020

Ağ Sorumlusu: Arş. Gör. İlyas Sönmez, E-posta: okulöncesi@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Beytepe / Ankara 06800 

Yasal Sorumluluk Sınırı - Mezun Bilgi Sistemi