BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin bütünleme sınavı hk.

BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin bütünleme sınavı 04.09.2019 Çarşamba 16.00-17.00 arasında AZ09 nolu derslikte yapılacaktır.

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, © 1998-2020

Ağ Sorumlusu: Arş. Gör. İlyas Sönmez, E-posta: okulöncesi@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Beytepe / Ankara 06800 

Yasal Sorumluluk Sınırı - Mezun Bilgi Sistemi