Anabilim Dalı öğretim üyemiz Prof. Dr. Tülin Güler Yıldız'ın2523 TÜBİTAK-NRF (Güney Kore) Ortak Proje Çağrısı kapsamında yürütücülüğünü üstlendiği “Sürdürülebilirlik Odaklı Modüller ve Mesleki Gelişim Programı Aracılığıyla Sürdürülebilir Gelişimin Okul Öncesi Eğitimle Bütünleştirilmesi” isimli proje TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Kendisini kutluyor başarılı bir proje dönemi diliyoruz.

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, © 1998-2019

Ağ Sorumlusu: Arş. Gör. İlyas Sönmez, E-posta: okulöncesi@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Beytepe / Ankara 06800 

Yasal Sorumluluk Sınırı - Mezun Bilgi Sistemi