2019-2020 Bahar döneminde açılacak ECE 610 & ECE 705 hk.

2019-2020 Bahar döneminde açılacak ECE 610 Özel Gereksinimi Olan Çocukların Gelişimi ve Eğitimi ve ECE 705 Erken Çocukluk Döneminde Risk Altındaki Çocukların Eğitimi dersini verecek University of Gothenburg’dan gelecek Doç. Dr. Ann-Katrin Svärd’in hazırlamış olduğu ders içerikleri ektedir. 

ECE 610 için tıklayınız.

ECE 705 için tıklayınız.

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, © 1998-2019

Ağ Sorumlusu: Arş. Gör. İlyas Sönmez, E-posta: okulöncesi@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Beytepe / Ankara 06800 

Yasal Sorumluluk Sınırı - Mezun Bilgi Sistemi