2019-2020 Bahar dönemi lisansüstü ders programı hk. (21.02.2020/Güncel)

Tezli Yüksek Lisans programında açılan ECE 679 Eğitim İstatistiği dersi PrEns sistemindeki bir sorundan dolayı açılan dersler arasında gözükmemektedir. Bu ders Dr. Öğr. Üyesi Sevda ÇETİN tarafından perşembe günü 09.00-11.45 Eğitim Bilimleri Bölümünde (LAB) yapılacaktır. Sistemdeki sorun giderildiğinde ders eklenebilecektir. 

2019-2020 Bahar dönemi lisansüstü ders programı için tıklayınız...

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, © 1998-2019

Ağ Sorumlusu: Arş. Gör. İlyas Sönmez, E-posta: okulöncesi@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Beytepe / Ankara 06800 

Yasal Sorumluluk Sınırı - Mezun Bilgi Sistemi