Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
Beytepe Kampüsü Genel Görünüm
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI AĞ SAYFASINA HOŞ GELDİNİZ

Hacettepe Üniversitesi, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalının amacı sahip olduğu temel alan ve meslek bilgisiyle kendini geliştirebilen, çocuklara yönelik olumlu tutum ve davranışlara sahip, toplum ve çevre sorunlarına duyarlı, mesleğini etik kurallar çerçevesinde icra eden, ülkemizin ve çağdaş dünyanın ihtiyaçlarına uygun nitelikte, özgüveni yüksek okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapacak öğretmenleri,  üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği programlarında görev alacak akademisyenleri ve alanda çalışan diğer profesyonelleri yetiştirmektir. 

Temel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mübeccel Gönen'in Öğretmenler Günü Mesajı

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Berrin Akman'ın Öğretmenler Günü Mesajı